Bệnh viện FV một bệnh viện rất dũng cảm

Vì sao nói Bệnh viện FV là một bệnh viện dũng cảm? Đây là nhận định của người đứng đầu tổ chức thẩm định  chứng chỉ JCI. Bà Paula Wilson tổng giám đốc JCI nói rằng nếu không có đam mê và không nghĩ cho bệnh nhân thì không thể nào làm được. Điều quan trọng trên hết là sự lãnh đạo của CEO. Điều khó khăn thường xảy ra cấp trên muốn làm mà cấp dưới không. Lý do là vì phải thay đổi những thói nhỏ nhất để đáp…

Read More