Xạ Trị Trong Ung Thư

Xạ trị trong ung thư là một quá trình dùm tia bức xạ để điều trị. Mục tiêu của xa trị là tiêu diệt các tế bào ung thư thông qua các tia. Đặc biệt, lợi thế của nó là không làm tổn hại các mô xung quanh. Các kỹ sư cần rất cẩn thận trong liều lượng khi sử dụng các tia này. Quá trình xạ trình bao gồm xác định vùng cần trị, liều lượng và số lần. Tại Bệnh viện FV, trung tâm sử dụng máy móc…

Read More